Smiluj se Ya Rabbi

Smiluj se Ya Rabbi

Bože Ti, sve grjehe vidiš mi,
Ja dowu spremam , da mi oprostiš!

Bože Moj, ako me ne spasiš,
Sreća će me napustiti, a vatra pržiti…

Bože moj, iskreno Te molim,
Uputi narod u Bosni, uputi Milosni!

Ya Rabbi, smiluj se nama Ti,
Vatre nas spasi Najveći,
Spasi nas vatre TI!