Smisao i dimenzije Sadekatul-fitra

Smisao i dimenzije Sadekatul-fitra

Piše: dr. Faruk Terzić…

Islam pridaje ogroman značaj obilježavanju početka Objave. Cjeli mjesec ramazan je posvećen tome. Radi toga on obiluje raznim oblicima ibadeta kao što su post u danu, teravije i nafile noću, učenje časnog Kur'ana te 27-ma noć. Svako od nas neprestano pokušava dokučiti njegovu smisao i važnost i svaki put otkrivamo nešto novo i fascinirajuće.

Ovaj tekst je skroman pokušaj rasvjetljavanja jednog aspekta po kojem je ovaj mjesec poseban. Radi se naime o Sadekatul-fitru koji se daje u hrani ili novcu a čiji iznos je dovoljan za jednodnevnu ishranu. Vrijeme davanja se obično veže za okončanje ramazanskog posta i početak bajrama ali se može dati i prije.

Pošto se Sadekatul-fitr nalazi u ramazanu, njega nikako ne treba izdvajati iz tog ramazanskog konteksta, nego naprotiv; upravo ga treba posmatrati, razumijevati i doživljavati kao dio te cjeline. Sadekatul-fitr sam po sebi ne bi imao neke ogromne važnosti. On je dakle dobija tek u skupu ostalih vjerskih sadržaja ramazana. A kako? Pa mubarek ramazan je prije svega Allahova blagodat i zlatna prilika da svaki musliman i muslimanka obnove svoju vjeru. Ramazan je vrijeme unutrašnje rehabilitacije i duhovnog jačanja svega dobrog u ljudskoj duši te slabljenja i eliminacije svega lošeg. U tom smislu, post i namaz kao dva islamska šarta i farza igraju ključnu ulogu. Post npr. sputava ljudske niske želje i pohote duše, uzdiže je na visoki nivo svjesnosti i veže sa onim najljepšim najvećim i najmoćnijim tj. Allahom dž.š. Kontinuiranost u dnevnom suzdržavanju od jela, pića i intimnog odnosa u trajanju od mjesec dana održava taj visoki status i tako navikava i odgaja vjernika i vjernicu u duhu svega dobrog i lijepog. Takvu dušu dodatno preuzima namaz, približuje je Bogu i uzdiže na najveći stepen ljudskog savršenstva. Neprestano učenje Kur'ana prosvjetljuje um i duh dok potraga za 27-moj noći simbolizira potragu za momentom savršenstva kada dolazi do spoja nebeskog i zemaljskog odnosno ljudskog i Božijeg koje je tako lijepo predstavljeno u susretu velikog meleka Džibrila sa poslanikom Muhamedom a.s.

Da bi se postigao takav perfektni nivo vjerovanja i pokornosti Allahu dž.š. i da bi se svjesnost o Tvorcu ugnijezdila u čovjeku o odrazila na njegovom moralnom i društvenom planu post i namaz moraju biti obavljeni na najbolji način, haman bez greške. Naravno, ljudske mogućnosti to ne dozvoljavaju, a da bi to ostvario čovjeku je opet potrebna Allahova pomoć. Ta pomoć dolazi u vidu Sadekatul fitra jer Sadekatul-fitr usavršava npr. post tako što neutralizira slučajan uticaj ružnih riječi koje kvare vrijednost posta i škode namazu. Što znači da savršenstvo koje vjernik nije mogao postignuti samim postom i namazom može postići uz pomoć Sadekatul-fitra koji je kao i sve ostalo Allahova pomoć i dar. Uz to, vjernik svoju unutrašnju radost zbog ostvarene blizine prema Allahu i svoje preveliko zadovoljstvo zbog uspješnog obavljanja Allahovih odredbi u mubarek ramazanu pretače u društvenu dimenziju tako što iz svog imetka izdvaja određenu svotu sredstava da siromašnima barem na dan bajramske radosti obezbjedi dnevni obrok tako da na taj sretni dan za postača ne trebaju brinuti kako spojiti kraj s krajem. Dakle islam iskorjenjuje sebičnost time što ne dozvoljava da se vjernik raduje a da siromah to gleda praznog stomaka i kaharnog srca. Važno je istaknuti da time islam kao da poručuje da pojedinačna sreća i nije sreća i da u stvari istinska sreća nije moguća ako je i siromah ne može barem na trenutak osjetiti zajedno s tobom.

S duhovne strane dakle Sadekatul-fitr ima funkciju ispravljanja greški i upotpunjavanje nedostataka ramazanskih vjerskih aktivnosti a s druge dobija društvenu dimenziju tako što se vjernička duhovna uzdignutost i blizina Bogu prevodi u konkretna djela pomaganja slabih i siromašnih. U tom smislu islam potvrđuje da što je vijernik bliže Bogu, bliži je socijalnim problemima u svom društvu. Prepoznavajući golgote ljudi koji žive na margini materijalne egzistencije i stavljajući Sadekatul-fitr na razinu vjerske obaveze vadžiba koja je u Hanefijskoj pravnoj školi malo niža od farza a jača od sunneta, islam tako nalaže spasenje ne samo kroz striktno vjerske odredbe kao što su post, namaz i učenje Kur'ana nego i kroz društveni angažman i materijalnu doprinos koji ima za cilj revitaliziranje najslabijih i najnemoćnijih članova naših zajednica. Islam nam tako skreće pažnju na aspekte života koje mi nekad ne želimo da vidimo i od kojih ne rijetko okrećemo glavu. Na takav način islam savršeno uvezuje razne aspekte života u jednu koherentnu cjelinu i time nudi mjesec ramazan kao primjer i ideal življenja i za ostatak godine.

Islam nas kroz ramazan vodi ka dubini naše duše, uzdiže nas ka najvišem nivou savršenosti i spoznaje stvarnosti a kroz Sadekatul-fitr vodi nas i ka dnu naših zajednica gdje žive oni kojima je mnogo toga uskraćeno. I kako nas god uči da se uzdižemo prema Bogu tako traži od nas da sa sobom uzdižemo i izvlačimo sa dna one koji su zaglibili u beskraju siromaštva i neimaštine. U tim dimenzijama leži smisao i važnost Sadekatul-fitra. Wallahu a’alam!