“Što učite Kur'an napamet, što ne pravite fabrike!?”

“Što učite Kur'an napamet, što ne pravite fabrike!?”

Piše: Nedim Botić..www.preporod.com

Kada se čuje za vijest o nekoj hafiskoj dovi ili da neki mladić ili djevojka mladost provode družeći se s Kur'anom, nailazimo na komentare pojedinih ljudi koji kažu: „Ma šta će im to, kakve fajde od toga ima, što ne uče matematiku i fiziku, nije čudo da smo zaostali, što ne naprave fabrike da se omladina zaposli!“ Ovakve optužbe je srcu teško i zapisati, koliko su to krupne riječi, ali zamislimo se malo nad stanjem takvih insana koji u vlastitoj vjeri vide svoj najveći problem.

Međutim, da ti ljudi malo više izučavaju svoju vjeru vidjeli bi da islam ne zabranjuje nauku, dapače.

Islam je doveo do naučne revolucije kako na Istoku, tako i na Zapadu, što priznaju svi objektivni istraživači. Ako učiš Kur'an i hadise, pa oni će te prvi podstaći da budeš dobar učenik, marljiv radnik, pošten poslovođa i efikasan menadžer.

Ako proučiš život Muhammeda, a.s., zapitat ćeš se da li je bilo produktivnijeg insana u historiji, jer je on za 23 godine aktivnog rada učinio više nego čitave generacije ljudi.

Ako uzmeš Kur'an, pa pročitaš prve riječi Objave: „Uči!“, zar ne vidiš da te podstiče da učiš, stječeš znanje, da budeš bolji?

Islam nije kriv što su muslimani nazadovali. Nažalost, veliki broj muslimana uopće ne znaju šta piše u Božijoj Knjizi, a kako će tek onda moći to primijeniti u praksi?

Samim udaljavanjem od Kur'ana, muslimani su se udaljli od korisnog znanja i rada, te su nazadovali. Lijek za ove probleme i sumnje jeste učenje i stjecanje korisnog znanja, a smanjenje besposlice.

Nemojte nikad dopustiti da neko potcjenjuje vaše učenje Kur'ana. Musliman treba poznavati i svjetovne znanosti, kao i prijašnji muslimani, ali nemojte da nam neko nameće komplekse od izučavanja naše vjere.

Kur'an će ti olakšati učenje svake nauke, ali ni s čim ne možeš Kur'an zamijeniti!