Svima koji vole učiti Kur'an…

Svima koji vole učiti Kur'an…

Piše: Nedim Botić…www.preporod.com

Dragi čitaoče, ukoliko si od onih koji uče ili slušaju Kur'an, znajte da Allah vas je odabrao između miliona drugih ljudi, i zato morate biti svjesni veličine te blagodati.

 Dragi Allah, dž.š je u vama vidio nešto posebno, nešto plemenito i vrijedno i podario vam je blagodat da učite Njegove riječi.

Ali, ne zaboravite, svaka blagodat je i test; hoćete li zahvalni ili nemarni biti; kako ćete se ponijeti prema emanetu tako bitnom i koliko ćete se brinuti o Knjizi našeg Stvoritelja.

Sve one koji su neodlučni, puni strepnje da ne mogu i nisu u stanju da nauče učiti ili memorisati Kur'an, kako je to teško, puno problema i odricanja; poručujem da se ne brinete.

Vi u ime Allaha učite, i znajte da će vam Allah olakšati. On vas je i počastio s Kur'anom i ako budete imali jaku vezu s Njim, pa On će vas osnažiti i potpomoći vas.

Ionako ćete to vrijeme, ako ga ne posvetite Kur'anu, potrošiti uludo; vrijeme se ne može zaustaviti. Nemojmo čekati starost ili bolest, ili ne dao Bog, smrt, pa da tek tad shvatimo koliko smo prilika za druženje s Kur'anom i za dobra djela propustili.

Pitam vas, ima li ijedan musliman koji ne bi volio da nauči Kur'an napamet, da se svakodnevno s Njegovim Govorom druži, da noći i dane provodi u Allahovom rahmetu? Nema, zar ne? Pa šta nas spriječava da krenemo tim putem? Pravog razloga nemamo, i mi to svi znamo.

Stoga, odlučimo odmah sad, u ime Allaha iskreno da ćemo se uputiti tim putem; da ćemo dati sve od sebe da Tvorac bude zadovoljan s nama; da će nam druženje s Kur'anom postati svakodnevnica; da ćemo Kur'an učiti i živjeti, sve do susreta s našim Tvorcem.

Svaki musliman, posebno onaj koji želi da se putem Kur'ana približi Allahu, bi trebao da se potrudi da svaki njegov dan bude svjedokom u njegovu korist, a ne protiv njega.

Svaki dan je potrebno da se dokazujemo, da smo dostojni titule onih koji uče Allahovu Knjigu. I ovo ne moramo nikom, sem Uzvišenom potvrđivati.

Kur'an je duhovni vodič svakog muslimana, stoga u životima našim ne smije biti onoga što proturječi slovu Kur'ana. Stoga se potrudite da u vašim prsima načinite prikladan dom za Allahove Riječi.

U konačnici, vaše putovanje i druženje s Kur'anom nikad ne prestaje. Niti kad prođete sufaru, niti kad savladate pravila učenja, niti kad memorišete prvi džuz, niti kad memorišete posljednju stranicu Mushafa.

To putovanje traje čitav život, u primjeni naučenog, podučavanju drugih, strpljenju na iskušenjima i zahvalnosti na blagodatima.

To putovanje se nastavlja i u kaburu, kada će vam ono što ste naučili od Kur'ana biti jedini drug.

I vaše putovanje se nastavlja na ahiretu, kada će čak i vaši roditelji biti počašćeni kao nagradu što ste vi učili Kur'an i kada budete proživljeni u društvu hafiza, čiji je predvodnik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem.

Učenje Kur'ana i življenje po njemu je putovanje koje traje na oba svijeta; nailazit ćete na prepreke, ali u vašim životima će uvijek biti radosti i smiraja.

Jer učite Kur'an, Knjigu koja simbolizira nadu; u bolje sutra, u bolji svijet, u bolje nas.