TESBIH – NAMAZ

TESBIH – NAMAZ

Prenose Ebu Davud, ibni Madže i ibni Huzejme rivajet o ovome namazu koji se sastoji od četiri rekata sa posebnim zikrovima na kijamu, ruku'u, sedždama i između njih, za koji se obećava oprost svih grijeha. U njemu se preporučuje njegovo klanjanje svaki dan ili jednom u mjesecu ili jednom u godini ili jednom u životu.

Tesbih namaz se spominje u hanefijskim djelima kao jedna vrsta nafile. Način klanjanja ovog namaza opisan je u hadisu Ibn Abbasa i Ebu Rafi’ kojeg su zabilježili Ebu Davud Tirmizi i Ibn Madždže. Možete to naći opširnije u djelu “Hanefijski fikh” od Tuhmaza, 1/373-374.

Ono što možemo reći povodom Vaše zapitanosti o smislu oprosta svih grijeha nakon klanjanja ovog namaza, a što se spominje u hadisu, jeste to da niko ne može biti siguran da su mu grijesi oprošteni nakon klanjanja bilo kojeg, pa i spomenutog tesbih namaza. Niko ne može biti siguran da mu je Allah uopće primio njegov namaz, a kamoli da mu je uz to i sve grijehe oprostio. Naravno, treba se truditi i nadati da će Allah primiti naša dobra djela i oprostiti naše grijehe, jer je On svemilostan i samilostan i prašta grijehe onome ko se iskreno pokaje.

Tesbih namaz  i kako se klanja?

Ikrima prenosi od Ibn Abbasa r,a, da je Poslanik a,s, rekao; Abbasu ibn Abdulmuttalibu; O amidža, hoćeš li da ti otkrijem deset stvari, pa ako ih uradiš, Allah dž,š, će ti oprostiti prve i posljednje grijehe, stare i nove, koje si namjerno i nenamjerno uradio, velike i male, tajne i javne? Tih deset stvari jesu da klanjaš četiri rekata. Na svakom rekatu proučiš Fatihu i suru. Kada završiš učenje na prvom rekatu, prouči dok si na kijamu; ”Subhanaallahi, vel hamdulillahi, ve la i lahe illallahu vallahu ekber”, petnaest puta. Zatim učini ruku i na rukuu to prouči deset puta. Zatim, kad podigneš glavu s rukua, prouči to deset puta. Potom učini sedždu i na sedždi to prouči deset puta. Kada podigneš glavu sa sedžde, prouči deset puta (sjedenje između dvije sedžde), potom kad učiniš drugu sedždu, i na njoj prouči deset puta, i kad se vratiš sa druge sedžde, prouči opet deset puta. Na taj način ćeš taj zikr proučiti na svakom rekatu po sedamdest i pet puta (75). Na taj način klanjaj sva četiri rekata. Ako taj namaz možeš klanjati svaki dan, uradi to, a ako ne možeš, onda barem jednom u mjesecu. Ako ni to nemožeš, onda makar jednom u godini. A ako ni to ne učiniš,onda ga klanjaj makar jednom u toku svog života[1].

عن عكرمة عن ابن عباس t أن رسول الله قال للعباس بن عبد المطلب ” يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه وخطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً ثم تسجد فتقولها عشراً ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة ”

Kako se klanja?

1. 15 puta na kijama (stajanju).

2. 10 puta na rukuu.

3. 10 puta kad se vratiš sa rukua.

4. 10 puta na sedždi.

5. 10 puta kad se vratiš sa sedžde, (između dvije sedžde).

6. 10 puta na drugoj sedždi.

7. 10 puta kad se vratiš sa sedžde ( da ostanš na sjedenju i proučiš 10 puta, ili na kijmu čim ustaneš prije fatihe i sure).

Ovako bi bilo 75 na jednom rekatu.

[1] Hadis bilježi; Imam Ebu Davud, Imam Ibn Madže, Imam Tirmizi 2/480 ibn Huzejma u svom sahihu i Imam Et-Taberani. Ovaj hadis ima ocjenu sahiha tj; vjerodostojne predaje. (Fikhu Sunne, Sejjid Sabik, 1/339, “Hanefijski fikh” od Tuhmaza, 1/373-374.