TRIBINA U MEKTEBSKOM CENTRU

TRIBINA U MEKTEBSKOM CENTRU

Tribina: Kriza morala

U petak 22. Januara 2010. godine u prostorijama Mektebskog centra u Bijeljini organizirana je tirbina pod nazivom „Kriza morala”. Organizator tirbine je Medžlis islamske zajednice Bijeljina, predavač Nezim ef. Halilović Muderris, hatib džamije Kralj Fahd u Sarajevu.
Tokom predavanja Nezim ef. se osvrnuo na najvažnija pitanja koja se tiču morala i međusobne komunikacije.
Posebno je naglašen problem odnosa roditelja prema djeci, djece prema roditeljima te važnost same porodice u opstanku jedne zajednice.
Muderris ef. je između ostalog kazao:
„Braćo i sestre u islamu!
Živimo u vremenu opće krize morala, koja prijeti pravom katastrofom široj društvenoj zajednici.
Porodica, kao osnovni nosilac ljudskog društva i civilizacije, napadnuta je sa svih strana, kriza je načela i oslabila, te se nalazi u raspadanju. To je dovelo do toga da se vodi polemika, kako i na koji način da se obnavlja i izgrađuje porodični život. Ovo se dovodi u vezu sa eksplozijom vanbračnih odnosa, sa porastom razvoda brakova, abortusima i vanbračnirn porođajima, maloljetničkoj delikvenciji, drogi, kocki, alkoholu, rušenju porodice i drugih zala.
Razvrat i sve što je odvratno, kao i nasilje zabranjeni su, a razvrat je ono što prelazi granice ljudskog ponašanja, što je udar na čast i ugled. Svako djelo koje ruši ljudsko dostojanstvo i moral je razvrat. Nema niti jednog društva koje bi moglo opstati na razvratu i nasilju. Ljudska priroda se buni protiv ovih zala, pa nam je historija svjedok pobuna i ustanaka protiv razvrata, odvratnosti i nasilja.
Nemoral je najveća prljavština ljudske duše. Allah, dž.š., kaže:
“Uspjeće samo onaj koji svoju dušu očisti, a propao je onaj koji je uprlja.”
(Suretu Eš-Šems, 9-10)
Muhammed, a.s. je rekao:
“Čuvajte se bluda, jer blud donosi četiri neprijatne stvari: odstranjuje ljepotu i svjetlo vjere s lica prijestupnika (koji gubi čast i ugled), sprječava nafaku (vodi siromaštvu), izaziva srdžbu Allaha, dž.š., i uzrok je vječite patnje u džehennemskoj vatri”
Muhammed, a.s. je također rekao:
“Među predznake Sudnjeg dana spadaju: podizanje znanja sa zemlje, pojava neznanja, proširenje bluda, uživanje alkohola i drugih opojnih sredstava, smanjenje broja muškaraca, a povećanje broja žena.” (Buharija i Muslim)”

MUDERRIS1

 

Nezim Muderis Halilović je rođen u Žepi (Općina Rogatica), 15. marta 1965. godine, gdje je završio Osnovnu školu, a od 1979. do 1980 upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 1983. godine.
Nakon odsluženja vojnog roka upisuje se na Al-Azhar, gdje diplomira 1991. godine, na Fakultetu Arapskog jezika – odsjek arapske književnosti. Postavljen je za imama Repovačke džamije u Konjicu, augusta 1991. godine, da bi od januara 1992. godine, do septembra 1997. godine, obavljao dužnost glavnog imama u Konjicu.
U periodu agresije na BiH bio komandir „DIC Muderris” i komandant 4. Muslimanske slavne brigade. Dva puta ranjavan i dobitnik ratnih priznanja: Zlatni Ljiljan i Grb sa Zlatnim mačevima. Demobilisan augusta 1996. godine, na lični zahtjev, sa činom pukovnika. Od 1997. Godine obavljao je dužnost direktora Vakufske direkcije BiH. Bio je član Glavnog odbora SDA BiH, član Parlamenta BiH u periodu od 1997. do 1999, član Rijaseta IZ-e, po službenoj dužnosti i hatib Džamije „Kralj Fahd” u Sarajevu. Trenutno obavlja dužnos šefa Ureda za Hdža Rijaseta IZ-e u BiH. Oženjen i otac četvero djece, dvije kćerke i dva sina.