U 2020. godini rekordan broj novih hafiza

U 2020. godini rekordan broj novih hafiza

Bosna i Hercegovina je zemlja koja već stoljećima baštini islamsku vjeru, kulturu i tradiciju u okviru koje posebno mjesto zauzima pamćenje, čuvanje, izučavanje i prenošenje Kur'ana Časnog. Ponosni smo što možemo istaći da danas u našoj zemlji imamo 500 hafiza koji su na sebe preuzeli ovaj veliki emanet čuvanja Božije riječi. Važno je napomenuti da Bosna i Hercegovina nije velika zemlja. Njeno stanovništvo danas broji skoro 3,5 miliona stanovnika. Dio Bošnjaka u ukupnoj populaciji stanovništva je cca. 51%.

Rad Islamske zajednice, u odnosu na izučavanje hifza, vidljiv je u više segmenata. Prije svega s učenjem i izučavanjem Kur'ana počinje se u samom mektebu gdje se djeca uče da vole Kur'an i da se s njim druže. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini održava mektebsku nastavu u 1843 mekteba. Nakon toga nastavlja se sa izučavanjem Kur'ana u našim srednjim školama – medresama (njih 8) gdje imamo posebne sekcije za hifz Kur'ana: Banja Luka, Mostar, Travnik, Tuzla, Visoko, Cazin, Sarajevo te Novi Pazar. Pored toga i u dvije gimnazije postoje sekcije za učenje Kur'ana (Sarajevo i Zagreb). Nadalje na našim islamskim fakultetima posebna pažnja poklanja se hifzu i izučavanju Kur'ana. U okviru Islamske zajednice djeluju ovakve 4 visokoškolske ustanove. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu ima i postdiplomski studij iz Kur'anskih studija. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini posjeduje i veoma stručan ulemanski kadar iz ovog domena, koji vrijedno radi sa osobama zainteresiranim za izučavanje hifza. Pri većini muftijstava u Islamskoj zajednici u BiH postoje Škole Kur'ana u kojima se omogućava svim zainteresiranim da izučavaju i uče hifz, te da se njihov napredak prati i preslušava. Tamo gdje takve škole ne postoje, tendencija je da se uskoro oforme. Na nivou cijele Islamske zajednice u BiH postoji Komisija za polaganje hifza koja broji 8 članova. Nakon dugogodišnjeg spremanja kandidati koji žele steći titulu hafiza Kur'ana Časnog dolaze u Sarajevo i ostaju tu nekoliko sedmica te u dijelovima uče Kur'an napamet pred navedenom Komisijom, nakon čega stiču titulu hafiza ili hafize. Pravo na zvanje Hafizu-l-Kur'ani-l-kerim može imati osoba koja pravilno nauči Kur'an napamet, prema verziji imama ‘Asima i predaji Hafsa, i uspješno prouči napamet cijeli Kuran pred Hafiskom komisijom Rijaseta Islamske zajednice najduže za petnaest dana, tj. učeći dva džuza dnevno, a „Muhaffiz može biti samo osoba koja je Hafiz.

U povodu okončanja hifza za kandidate organiziramo svečanost dodjele ove prestižne diplome. Također, organiziramo godišnje susrete i promociju novih hafiza te godišnja takmičenja u hifzu Kur'ana Časnog. Pored toga, organiziramo još jedno međunarodno takmičenje u Sarajevu. Naši hafizi i hafize postižu zapažene rezultate na mnogim međunarodnim takmičenjima.

Ovakvim pristupom, u posljednjih 10 godina, iznjedrili smo ukupno 292 hafiza, od čega 180 muškaraca i 112 žena.

GodinaMuškarciŽeneUkupno
2011.7714
2012.16824
2013.18927
2014. 161228
2015.161329
2016.18725
2017.181028
2018.171027
2019.261541
2020.282149
Ukupno180112292

Želim naglasiti da je godina koja je na izmaku, 2020. godina, za sada rekordna godina po broju novih hafiza. Dakle, u 2020. godini, pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, hifz je položilo 49 hafiza, 28 muških osoba i 21 ženska osoba.

Današnje stanje i situacija u pogledu hifza i kiraeta u Bosni i Hercegovini veoma je dobra, ne samo u kvalitetu učenja već i u većem broju kandidata koji uče i onih koji stignu do samog hafiskog ispita.

Da bi se nastavio ovakav trend Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, redovno svake godine radi na popularizaciji ove aktivnosti kroz nekoliko segmenata:

1. Podrška novim hafizima tokom učenja i završetka hifza:

  • Svaki kandidat ima mentora (muhaffiza) koji vodi brigu o njemu, preslušava ga i daje mu smjernice i podršku tokom trajanja hifza Kur'ana
  • Kandidat tokom polaganja hifza pred Komisijom Rijaseta ima obezbijeđen smještaj i hranu. Polaganje traje, u pravilu, 15 dana.
  • Nakon polaganja upriliči se svečanost uručenja Diplome.

2. Organizacija takmičenja u hifzu Kur'ana Časnog na nivou Bosne i Hercegovine

  • Svake godine Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini organizira takmičenje u hifzu Kur'ana Časnog na nivou Bosne i Hercegovine. Takmičenje se odvija u pet kategorija (hifz cijelog Kur'ana, hifz 20 džuzova, hifz 10 džuzova, hifz 5 džuzova i kategorija tilawet), a učešće uzme između 45 i 50 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine.

3. Međunarodno takmičenje u hifzu Kur'ana Časnog

  • U cilju razmjene iskustava u učenju hifza i povezivanja muslimana Europe i širenja bratskih veza, Islamska zajednica organizira i Međunarodno takmičenje u Sarajevu. Na tom takmičenju učešće uzmu takmičari iz Europskih zemalja. Takmičenje se organizira u tri kategorije (hifz cijelog Kur'ana, hifz 20 džuzova, hifz 10 džuzova), a učešće uzme oko 35 takmičara.

Svi mi imamo svoje prohtjeve, ali družeći se sa Kur'anom mi svoje potrebe na pravi način definišemo i po prioritetima redamo. Druženje s Kur'anom je ovosvjetska, ali i ahiretska privilegija. Kur'an će biti zagovornik – šefa'atdžija na Sudnjem danu svima koji ga budu učili. Kada imamo jaku vezu sa Kur'anom, takva veza će nam podariti iskrene prijatelje, poredati naše životne prioritete i učiniti nas važnim na oba svijeta.

Zijad Suljić

šef Odjela za posebne vjerske programe

islamskazajednica.ba