U Mekki potpisan sporazum o saradnji između Rabite i Islamske zajednice

U Mekki potpisan sporazum o saradnji između Rabite i Islamske zajednice

www.rijaset.ba…Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović i generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta (Rabita) dr. Abdullah Et-Turki danas su u sjedištu Rabite u Mekki potpisali “Sporazum o saradnji” između Lige muslimanskog svijeta i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sporazumom koji je danas potpisan, između ostalog, predviđena je saradnja u sljedećim oblastima:

1. Predstavljanje Islama i širenje srednjeg puta i umjerenosti (vesatijje), posebno u državama Balkana, te borba protiv fanatizma i ekstremizma i objašnjenje šerijatskog stava prema ekstremnim pokretima i iskrivljenim strujama kao i prema savremenim ljudskim pitanjima.

2. Razmjena iskustava, studija, istraživanja, izvještaja i podataka o savremenim islamskim pitanjima koja se tiču muslimana općenito, a posebno muslimana balkanskih država.

3. Organiziranje zajedničkih susreta akademika i istraživača pripadnika drugih kultura i civilizacija te vjerskih, medijskih i kulturnih institucija koje se bave dijalogom, i to sve u cilju korigiranja slike islama i isticanja njegovih univerzalnih ljudskih vrijednosti.

4. Održavanje konferencija, tribina, kurseva i organiziranje izložbi i seminara za proučavanje pitanja od interesa islama i muslimana.

5. Briga o Časnom Ku'ranu i čistom vjerovjesnikovom sunnetu, kroz podučavanje, hifz i publiciranje, te organiziranje takmičenja hifza i tedžvida Časnog Kur'ana kao i takmičenja iz vjerovjesnikovog sunneta.

6. Učestvovanje u izgradnji i održavanju džamija, razmjena iskustava i informacija na području organiziranja i upravljanja vakufima.

7. Zajednička saradnja i poduzimanje aktivnosti u ponovnom organiziranju obrazovnih aktivnosti u školskom centru Gazzaz na Mojmilu koji je inače u vlasništvu IZ u BiH a koji je do prije dvije godine koristila Fondacija El-Emana u svrhu obrazovanja jetima iz BiH… itd.

02

Osim potpisivanja sporazuma Reisu-l-ulema je danas dao opširan intervju za poznati satelitski TV kanal Er-Risalah u kome je govorio o položaju islama i muslimana na području Balkana kao i o njegovim impresijama u vezi konferencije koja se trenutno održava u Mekki.

Reisu-l-ulema će sutra u Džidi imati sastanak sa predsjednikom Islamske banke za razvoj dr. Ahmed om Muhamedom Alijem.

Reisu-l-ulema Kavazović, u pratnji direktora Vakufske direkcije IZ u BiH dr. Senaida Zajimovića, ovih dana boravi u posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji gdje učestvuje u radu Međunarodne islamske konferencije o terorizmu.

dr. Senaid Zajimović