U Sarajevu počeo Seminar o civilnom društvu i projekt menadžmentu

U Sarajevu počeo Seminar o civilnom društvu i projekt menadžmentu

Sarajevo, 26. novembar 2014. – Danas je u Centru za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu počeo prvi ciklus Seminara o civilnom društvu i projekt menadžmentu. Organizator ovog dvodnevnog seminara su Uprava za obrazovanje te Uprava za vanjske odnose i dijasporu Rijaseta IZ u saradnji sa Centrom za napredne studije (CNS) iz Sarajeva. Ovaj seminar organiziran je za imame i druge uposlenike i uposlenice ustanova Islamske zajednice te rukovodioce i aktiviste organizacija islamskog određenja. U ovom prvom ciklusu učesnici stiču teorijske osnove projektnog menadžmenta, pisanja i vođenja projekata. Učesnici seminara ispred MIZ Bijeljina su glavni imam Samir-ef. Camić i Aldin Šehović.

01

„Seminar o civilnom društvu i projektom menadžmentu koji organizuje Rijaset IZ i CNS iz Sarajeva uz podršku CLPU predstavlja kontinuitet rada na Platformi o saradnji IZ i organizacija islamskog određenja koje djeluju u BiH. Platforma je usvojena prije 11 mjeseci tačnije 30. decembra prošle godine. Na izradi platforme radila je komisija u sastavu: muftija dr. Nedžad Grabus, predsjednik, dr. Zuhdija Hasanović, zamjenik predsjednika, mr. Medina Mehmedović Mulalić, sekretar, dr. Šefik Kurdić, član, dr. Samir Beglerović, član, dr. Sedad Dizdarević, član i mr. Ekrem Tucaković, član“, kazala je za naš web-portal, mr. Medina Mehmedović-Mulalić, stručna saradnica Uprave za obrazovanje Rijaseta za odnose sa nevladinim organizacijama, te dodala:

„Želim ukazati na dvije dimenzije Platforme:

Prvo: Naš cilj utemeljen na platformi jeste ostvariti što bolju saradnju sa OIO kako bi u potpunosti ostavrili našu zajedničku misiju što boljeg prenošenja vjere i njezinog življenja i primjene u svakodnevnom životu ljudi.

Druga dimenzija: ili naš cilj jeste ponuditi potrebnu i kvalitetnu edukacija našim zaposlenicima i saradnicima iz organizacija, zapravo našim džematlijama koji su angažovani u nevladinom sektoru i svojim radom i aktivnostima doprinose u ukupnoj misiji i radu IZ kao institucije ali i IZ sa malim i, zajednice svih muslimana. Ovakvim seminarima želimo pomoći kako uposlenicima IZ tako i aktivistima organizacija islamskog određenja u pisanju projekata radi boljeg, profesionalnijeg i kvalitetnijeg rada. U tome se ogleda i naš konkretni doprinos na ovom planu.

Također, želim naglasiti da je od donošenja platforme u okviru VPS Rijaseta uspostavljen referat koji radi na realizaciji tačaka iz Platforme. I ovaj seminar smo započeli u VPS a, nedavna reorganizacija Rijaseta i novoformirane uprave donijele su i nove referate i odjele. Tako je sada u reorganizaranoj strukturi Rijaseta područje saradnje sa NVO zastupljeno u Upravi za vanjske odnose i dijaspore kao zaseban odjel koji se baviti tim područjem. Trenutno smo u fazi usvajanja pravilnika o radu i raspodjeli zadataka ali ono najvažnije jeste da je taj odjel već počeo sa radom kroz VPS i evo nastavlja u novoj Upravi, kao i činjenica da sada postoji adresa u Rijasetu na koju se mogu javiti organizacije radi saradnje, zajedničkih projekata, problema s kojima se suočavaju na terenu i uvezivanja za dobrobit svih nas, a sve u cilju poboljšanja naših prilika u društvu u cjelini i zajednici muslimana.

Na ovaj seminar se prijavilo preko sedamdeset interesanata što je dobar znak koji nam govori da postoji aktivizma u nama i želje za novim saznanjima, profesionalizmom i udruživanjem. Planirano je bilo trideset učesnika ali smo bili prinuđeni povećati broj za 11. učesnika“, kazala je mr. Mehmedović-Mulalić na otvaranju prvog ciklusa ovog seminara.

U drugom ciklusu Seminara, koji će biti održan tri sedmice kasnije (16. i 17. decembar 2014. godine), predviđena je evaluacija  projekata koje će učesnici napisati između prve i druge radionice.

05

Kroz ovaj seminar planirano je da se polaznici upoznaju o civilnom društvu i stanju nevladinog sektora u BiH s posebnim akcentom na njegove aktivnosti i organizacije islamskog određenja, te mogućnostima profesionalnijeg i usmjerenijeg djelovanja. Također planirano je i Upoznavanje učesnika sa osnovnim znanjima i vještinama u oblasti projekt menadžmenta i pisanja projekata prema  EU standardima.  Stečenom edukacijom se stvaraju pretpostavke za lični, društveni i organizacioni razvoj i napredak kroz primjenu stečenih znanja i vještina u oblasti projekt menadžmenta (planiranje, fundraising, implementacija i monitoring, evaluacija i izvještavanje). Predavači na seminaru su mr. Medina Mehmedović-Mulalić i trener/konsultant Valdet Peštalić.