Umjerenost u vjeri se jednostavno živi u Bosni i Hercegovini

Umjerenost u vjeri se jednostavno živi u Bosni i Hercegovini

Sa Vesatijjine promocije osam izdanja u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu

Umjerenost u vjeri se jednostavno živjela Bosni i Hercegovini

Nakon što su širom Bosne i Hercegovine u suradnji sa muftijstvima organizirane brojne promocije prijevoda osam knjiga Centra za dijalog – Vesatijja – Uloga islama u jačanju svjetskog mira, Vesatijja – srednji islamski put, Vizija i misija Međunarodnog Centra za srednji islamski put u Kuvajtu, Muslimani i drugi, Ustanova fetve u globaliziranom svijetu, Srednji islamski put: društvene implikacije, Džihad: vrste i implikacije, Zajednica srednjeg puta: teorija i praksa islamske umjerenosti (knjiga 1 i knjiga 2), Odnosi između muslimana i nemuslimana: razmišljanja o nekim kur’anskim tekstovima – u čijem je prevođenju i uređivanju učestvovalo više od šezdeset uglednih djelatnika iz vjerskog i kulturnog miljea Bosne i Hercegovine i nakon što je za sve imame sa dekretom Rijaseta Islamske zajednice u BiH o postavljenju osiguran komplet ovih izdanja – u Sarajevu je u organizaciji Ureda muftije sarajevskog, Centra za dijalog – Vesatijja i IC Rijaseta IZ El-Kalem organizirana 23. oktobra 2014. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu i završna promocija za ovu godinu.

01

O Vesatijjinim izdanjima na bosanskom jeziku na promociji su govorili:  muftija sarajevski prof.dr. Enes Ljevaković, član UO Vesatijje, predavač na Fakultetu islamskih nauka doc. dr. Ahmed Alibašić i član UO Vesatijje, mr. Mustafa Prljača ispred suizdavača IC El-Kalem koji je bio i jedan od urednika, mr. Senad Ćeman, direktor Centra za dijalog – Vesatijja u Bosni i Hercegovini i specijalni gost, Nj.E. dr. Mutlaq al-Qarāvi, pomoćnik ministra vakufa države Kuvajt, zamjenik predsjednika UO Centra, jedan od utemeljitelja ovog Centra i autor nekoliko važnih naslova o fenomenu Vesatijje.

Govoreći o razumijevanju vesatijje u svijetlu Kur'ana i Sunneta prof. dr. Enes Ljevaković je između ostalog kazao da je ona primjenjiva u svim vremenima i prostorima i u svim oblastima ljudskog života, u vjerovanju, ibadetu, etici, međusobnim postupcima i najrazličitijim ljudskim relacijama te da muslimani konačno trebaju prestati govoriti o posljedicama stanja u kome se nalaze a nužno moraju otvoriti debatu o uzrocima stanja u kome se nalaze.

Doc. dr. Ahmet Alibašić je govoreći o refleksijama nekih novih tumačenja islama u svijetu istakao odgovornost muslimanske uleme i često odsustvo njihovog angažmana u kriznim situacijama koje žive muslimani današnjice.

Mr. Mustafa Prljača, urednik Glasnika Rijaseta IZ u BiH, jedan od urednika u IC El-Kalem i jedan od urednika Vesatijjine edicije govorio je o džihadu i njegovim implikacijama što je i naslov jedne od promoviranih knjiga. Govoreći o različitim poimanjima fenomena džihada i različitim vrstama džihada Prljača je istakao i tzv. civilni džihad i civilne mudžahide koje u našem dobu treba razumjeti kao istaknute pregaoce u različitim sferama ljudskog života od ekologije do zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja koji su spremni ponuditi valjana rješenja.

Mr. Senad Ćeman, predavač na Fakultetu islamskih nauka i direktor Centra za dijalog – Vesatijja je između ostalog kazao da Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini institucionalno brine o islamu i muslimanima svih koji je doživljavaju kao svoju zajednicu vjernika. Jedna od osnovnih karakteristika Islamske zajednice jeste istrajavanje na Pravom putu, kroz dijalog sa drugima i umjerenost u tumačenju i primjeni islama. Muslimani u BiH u namazu mole: „uputi nas na Pravi put“ a dunjalukom hode umjereno i sredinom. To je stoljećima bilo tako – jedino moguće i jedino ispravno. Zahvaljujući tome sačuvana je vjera, njeni temelji i zajednica vjernika. Muslimani tu umjerenost žive, samim time je razumiju i podržavaju; srednji islamski put razumiju i prihvataju njihove komšije nemuslimani. U Bosni i Hercegovini se srednji put islama podrazumijevao do te mjere da se o njemu čak nije ni pričalo, ni pisalo. Umjerenost u vjeri se jednostavno živjela.

00

Nj. E. Dr. Mutlaq al-Qarawi je u svom kratkom i nadahnutom govoru istakao da je je Centar za dijalog – Vesatijja u Kuvajtu nastao kao odgovor na pojavu ekstremizma. Istakao je da je vesatijja put u snažnoj svezi sa vremenom, prostorom i čovjekom da mora biti iskazan savremenim jezikom i otvoren prema idžtihadu. Ovaj put se treba bazirati na tradicionalnom i ispravnom i biti otvoren prema svim modernim i korisnim civilizacijskim iskoracima.

Inače, Centar za dijalog ─ Vesatijja osnovan je odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7.7.2012. godine. Centar je ustanova Islamske zajednice i ima status pravnog lica. U skladu sa osnivačkim dokumentima misija Centra jeste širenje i promoviranje kulture dijaloga kako među muslimanima tako i među pripadnicima različitih religija i svjetonazora, a u skladu s ciljevima i misijom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini definiranim izvorima Islama i njenim normativnim aktima. U svom dosadašnjem dvogodišnjem radu svoju misiju i ciljeve Centar je realizirao kroz zapažen broj organiziranja naučnih skupova, okruglih stolova, seminara, foruma na kojima su se razmatrali problemi i pitanja iz domena dijaloga i islamskog djelovanja u savremenim uslovima globaliziranog svijeta ali i kroz publiciranje spomenutih naslova o dijalogu i pitanjima srednjeg islamskog puta. U perspektivi će Centar raditi na animiranju domaćih autora i ispisivanju bh. iskustava vesatijje.