Uništavamo li naš najveći potencijal?

Uništavamo li naš najveći potencijal?

Istraživanja pokazuju da je 70% srednjoškolaca barem jednom imalo dodir sa kockanjem. S tim da je kockanje maloljetnicima zabranjeno zakonom, pitamo li se odakle našoj djeci želja za kockanjem? Jasno je da kockanje oduzima novac svima koji kockaju, ali to nije najveći problem.

Najveći problem jesu mladi ljudi koji pored novca (koji se može zaraditi i na taj način vratiti) gube ono najvrijednije, ono što je nemoguće vratiti, a to je vrijeme. Poraz našeg društva leži u gubljenju vremena.

Svaka mlada osoba treba biti puna energije, treba težiti da iskoristi maksimalno svoj potencijal i na taj način pozitivnim promjenama treba doprinijeti društvu i zajednici. Naša realnost jeste takva da mladi ne grade bolje sutra za sebe i svijet oko sebe. Naši mladi gube svoje danas. Jasno je ako izgubimo danas nećemo moći pobijediti sutra, a na nama je da odlučimo šta želimo.

Piše: Armin Rušidi