Upute za džematlije u vezi sa klanjem kurbana.

Upute za džematlije u vezi sa klanjem kurbana.

Piše: Damir ef. Čokić, imam u džematu Janjari, Medžlis Islamske zajednice Bijeljina…

Poštovane džematlije. Pred nama je Kurban bajram, dan radosti za vjernike, ali i dan u kojem se obavlja Ibadet klanja kurbana. Klanje životinje, ovce i goveda, kao kurbana, nije jednako klanju životinje za ličnu upotrebu, ili za mesaru, iako i u tim prilikama moraju biti ispoštovane šerijatske norme da bi meso bilo dozvoljeno za upotrebu.


Klanje kurbana je ibadet, izraz nase pokornosti Uzvišenom Allahu, i Njemu ugodno djelo. Kao i kod drugih ibadeta, poput namaza, posta i sl. tako i prilikom klanja kurbana moramo povesti računa o formi, tj. načinu kako obavljamo to klanje i šta činimo sa životinjom, mesom, kozom i nastalim otpadom nakon klanja, kako ne bismo zbog pogrešnog postupanja izgubili bereket i vrijednost i kurbana, ali i našeg ibadeta.
Kako se nalazimo u ljetnim danima, temperature su izrazito visoke, moramo biti pažljivi u postupanju sa mesom i kurbanskim kožama, kako ne bi došlo do njihovog propadanja.
Islamska zajednica vrši prikupljanje kurbanskog mesa, za potrebe narodne kuhinje “Imaret” u Tuzli, te vrši prikupljanje i prodaju sirovih kurbanskih koža, od čega se sredstva vraćaju našim džematima na korištenje.
Kada je u pitanju prikupljanje kurbanskog mesa za potrebe narodne kuhinje “Imaret”, ono ce se prikupljati do 17 sati, prvog dana Bajrama. Zamolili bismo vas da meso, koje ste nanijetili dati u spomenute svrhe, ne pakujete u najlonske kese, te da ga donesete na sabirno mjesto poslijepodne, u periodu izmedju 14 i 17 sati, a da do tada, kome to uslovi dopustaju, pokuša meso ohladiti na neku primjerenu temperaturu. Svake godine, zahvaljujući našim dobrim džematlijama, nas džemat sakupi znatne količine mesa, a slično je na području cijelog Medžlisa. Svježe meso je toplo, što u kombinaciji sa visokom temperaturom i najlonskim kesama može dovesti do ubrzanog kvarenja.
Posebno vas molimo da veliku pažnju posvetite postupanju sa kurbanskim kožama. KURBANSKE KOžE NEMOJTE PAKOVATI U NAJLONSKE VREĆE.
Kurbanske kože moraju biti što prije, po mogućnosti odmah nakon guljenja, predate na sabirno mjesto kako bi bile nasoljene i složene. Ovčije kože biće nasoljene na sabirnom mjestu, a vlasnike kurbana u govedima zamolili bismo da prije klanja kurbana preuzmu so na sabirnom mjestu, kako bi koža bila nasoljena prije savijanja.
Kurbanske kože ne smiju biti oštećene u tolikoj mjeri da one kasnije ne mogu biti upotrijebljene. Ovčija koža mora biti rasparana preko stomaka, kako bi se mogla raširiti i sa kože mora biti odstranjeno sve što se smatra otpadom, poput rogova, papaka, ostataka krvi i sl.
Ove godine kože ce preuzimati predstavnici firme Koteks, koja je sa Islamskom zajednicom potpisala ugovor o otkupu kurbanskih koža, i vršiće odabir i utovar koža na licu mjesta. Kože sa kojima ne bude postupano kao sto smo gore naveli, koje budu u prevelikoj mjeri oštećene ili je došlo do kvarenja, tj. truhljenja kože, neće biti preuzete. Kako bismo izbjegli nepotrebne troškove i dodatni posao, molimo vas da postupite po navedenom uputstvu.
Molim Uzvišenog Allaha da nam ukabuli naše predstojeće bajramske ibadete. Nama da podari zdravlja i sreće i da u rahatluku provedemo Bajram.