Uputstvo Merhameta za prikupljanje pomoći nastradalima

Uputstvo Merhameta za prikupljanje pomoći nastradalima

Sjedište HO „Merhamet“ MDD i svi regionalni i osnovni odbori su u pripravnosti, a aktivisti ove humanitarne organizacije su stalno na terenu kako bi pomogli ugroženom stanovništvu na poplavljenim područjima.

Brojevi telefona „Merhametovih“ Regionalnih odbora, gdje se mogu dobiti detaljne informacije na koji način i gdje donirati pomoć za ugroženo stanovništvo.

– Sjedište HO „Merhamet“ MDD Sarajevo: 033/236-527

– Regionalni odbor Sarajevo: 033/628-107

– Regionalni odbor Tuzla: 035/258-111; 035/252-149; 061/133-628

– Regionalni odbor Travnik: 030/512-169; 061/773-148

– Regionalni odbor: Goražde: 038/220-389; 061/301-994

– Regionalni odbor Zenica: 032/425-530; 032 427-614

– Regionalni odbor Bihać: 037/311-728; 061/609-222

– Regionalni odbor Maglaj: 032/603-202; 061/153-326

– Regionalni odbor Banja Luka: 051/211-479; 065/800-039

Uputstvo našim građanima u inozemstvu

Način uvoza humanitarne pomoći stanovništvu BiH pogođenom poplavama i klizištima

Zbog velikog interesovanja naših plemenitih građana, okupljenih u džematima i udruženjima širom Evrope, objavljujemo informaciju o načinu uvoza humanitarne robe u Bosnu i Hercegovinu.

Po ubrzanom postupku, usvojenom od strane Vijeća ministara i uokvirenom od strane Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), robu koju ste prikupili možete donirati „Merhametu“ ili nekoj drugoj humanitarnoj organizaciji u Bosni i Hercegovini.

Kada donirate robu nekoj od humanitarnih organizacija, onda je ta organizacija zadužena s tom robom na samo s vaše, već i od strane UIO.  To znači da ta humanitarna organizacija za nju odgovara i da se ulaz i izlaz robe mora pratiti sve do distribucije krajnjem korisniku, u ovom slučaju stanovništvu pogođenom poplavama i klizištima.

Roba se mora uskladištiti u „Merhametovom“ centralnom skladištu.

„Merhamet“ ne može prihvatiti uvjetovanje da se roba dijeli isključivo na području za koje donator izrazi želju, ali će nastojati da to područje bude obuhvaćeno distribucijom robe. Također, pozivamo donatore da učestvuju u pripremi paketa i da prisustvuju distribuciji pomoći.

Izvještaj o prijemu i distribuciji robe svaki donator će dobiti najkasnije mjesec dana po distribuciji kontingenta humanitarne robe o kojem je riječ.

1. Uz jasno navedenog krajnjeg korisnika humanitarne pomoći (u našem slučaju HO “Merhamet“ MDD, Bistrik broj 2, Sarajevo), neophodno je dostaviti specifikaciju, darovnicu humanitarne pošiljke i izjavu pošiljaoca da se radi o robi koja se poklanja tj. donira u humanitarne svrhe za područja pogođena poplavama u BiH, te ko je pošiljalac humanitarne pošiljke.

2. Vama se dostavlja saglasnost za uvoz koja, zajedno sa originalom specifikacije, darovnice i izjave, prati transport.

3. Nakon prelaska granice, ide se na unaprijed određeni carinski terminal.

4. Poslije rascarinjenja humanitarne robe ista se skladišti.

5. Nakon skladištenja i popisa robe pripremaju se paketi i distribuiraju na teren.

6. Svaki paket, sa tačno istaknutim sadržajem, dijeli se uz izlaz robe, potvrdu o prijemu robe odnosno potpis primaoca.

7. Dostava izvještaja donatoru i CI gdje je izvršeno rascarinjenje.

Molim Svemogućeg Stvoritelja da nam da mudrosti, stručnosti, sloge i snage da svaki gram humanitarne pomoći stigne do ljudi kojima je namijenjena i da „Merhamet“ iz ove humane misije izađe ponosan i čista obraza.

Molim Ga da ovim djelovanjem, prije svega bude zadovoljan On, ugroženo stanovništvo i plemeniti ljudi koji pružaju nesebičnu pomoć.