Vakufska direkcija: Okrugli sto o Zakonu o premjeru i katastru RS i Zakonu o porezu na nepokretnosti

Vakufska direkcija: Okrugli sto o Zakonu o premjeru i katastru RS i Zakonu o porezu na nepokretnosti

Sarajevo, 07. januar 2015. – Danas je u prostorijama Vakufske direkcije održan radni sastanak Organizacionog odbora za održavanje okruglog stola na temu „Primjena Zakona o premjeru i katastru RS i Zakona o porezu na nepokretnosti“, a koji će u organizaciji Vakufske direkcije i muftijstva banjalučkog biti održan u Banja Luci 28.01.2015. godine. Okrugli sto će biti organiziran pod pokroviteljstvom reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića i mr. Ramiza Salkića, potpredsjednika RS-a.

Današnjem sastanku prisustvovali su dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije, mr. Ramiz Salkić, potpredsjednik RS-a, Muhedin Spahić, sekretar muftijstva banjalučkog i Huso Salihović, pravnik Vakufske direkcije.

Cilj organiziranja okruglog stola jeste upoznavanje svih zainteresiranih strana o sadržaju zakona, njihovoj obavezi poduzimanja određenih radnji, te eventualnim posljedicama ukoliko ne uzmu aktivno učešće u implementaciji. Održavanjem okruglog stola želi se djelovati na svijest Bošnjaka o nužnosti brige za vlastitu imovinu.
Na današnjem sastanku utvrđen je program okruglog stola, učesnici istog kao i drugi detalji oko same organizacije.
Pored navedenog razgovaralo se o motivima održavanja ovog okruglog stola, te o intenciji šta se želi postići održavanjem istog.
Na okruglom stolu aktivno učešće uzeti će stručni ljudi iz ove oblasti, strane koje aktivno učestvuju u implementaciji ovih zakonskih propisa, te predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti.