VAŽNO! – EVIDENTIRANJE VLASNIŠTVA U BIJELJINI I RS

VAŽNO! – EVIDENTIRANJE VLASNIŠTVA U BIJELJINI I RS

OBAVEZNO PROČITATI I OBAVIJESTITI FAMILIJU, KOMŠIJE I PRIJATELJE!

Pripremio: Emir Musli…

Za sve potrebne informacije kontakt telefoni su:

065 537 817  – Dragutin Amidžić, direktor Područne jedinice Bijeljina, Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS.

055 210 612 i 055 210 077 – Područna jedinica Bijeljina

055 226 250 – Damir Salkanović, sekretar Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina

065 549 109 – Emir Musli, predsjednik IO Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina

Na osnovu Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske iz 2012. godine, u Bijeljini je početkom februara 2015.  godine počela sa radom Komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima. Time je počelo osnivanje jedinstvenog Katastra nepokrenosti, odnosno formiranje Privremene baze Katastra nepokretnosti u smislu usklađivanja tehničkih i vlasničkih podataka. Dakle, nema više katastarskih posjedovnih i gruntovnih vlasničkih evidencija, nego se radi jedinstvena evidencija.
Također, time se vlasnički odnosi prebacuju sa nezavisnog, pravosudnog nivoa na Upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, što u startu cijeli proces dovodi u sumnju. Medžlis Islamske zajednice Bijeljina, po uputama Vakufske direkcije, aktivno se uključio u ovaj proces kako bi vakufska imovina bila adekvatno uknjižena, ali i kako bismo pomogli Bošnjacima muslimanima I svim ostalim građanima bilo gdje da žive, a imaju imovinu na području Bijeljine.
Pažljivo pročitajte tekst i pobrinite se za svoju imovinu, ali i proslijedite informaciju svima za koje mislite da je potrebno. Također, pogledajte spiskove građana za koje nadležni tvrde da su nedostupni i javite im kako bi se mogli informirati i uključiti u ovaj proces.

Pročitajte i tekst na www.preporodbn.com

OBAVIJEST MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE BIJELJINA

Za sve potrebne informacije kontakt telefoni su:

065 537 817  – Dragutin Amidžić, direktor Područne jedinice Bijeljina, Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS.

055 210 612 i 055 210 077 – Područna jedinica Bijeljina

055 226 250 – Damir Salkanović, sekretar Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina

065 549 109 – Emir Musli, predsjednik IO Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina

Objavljujemo spiskove građana Bijeljine čije nove adrese su nedostupne Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, Područna jedinica Bijeljina, a radi upućivanja poziva za zemljišno-knjiška izlaganja i reguliranje vlasničkih odnosa na nekretninama.
Radi se o preko 200 nedostupnih građana koji imaju imovinu u KO Bijeljina selo, tačnije, rubni dijelovi grada. Kada dođe na red, dobit ćemo spiskove i ostalih nedostupnih građana koji imaju imovinu u dvije KO, Bijeljina1 i Bijeljina2. Direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose, Dragutim Amidžić, spreman je pomoći građanima: „Građanima poručujem da se za sve informacije što hitnije obrate našoj Upravi na telefone 00387 (0)55 210 612, 00387 (0)55 210 077, a objavite i broj mog mobilnog telefona 00387 (0)65 537 817 jer sam tako dostupan uvijek. Moramo uraditi ovaj veliki posao i vrlo brzo rješavati probleme.“
Saopštenje Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina: „Iako ih imamo u evidenciji, ne objavljujemo matične brojeve građana zbog Zakona o zaštiti podataka, ali svi oni koji treba da utvrde identitet putem matičnog broja mogu se, radi provjere, ali i da bi prijavili određene probleme koji se pojave, obratiti na telefone MIZ Bijeljina 00387 (0)55 226 250 ili Emir Musli 00387 (0)65 549 109, kao i na e-mail adresu semambn@yahoo.com.
Također, obavijestite svoju familiju, komšije i prijatelje da se informiraju i preduzmu sve potrebne korake radi reguliranja vlasništva. Preporučite im službeni sajt Medžlisa www.mizbijeljina.ba i sve telefonske brojeve koje smo objavili. Obratite pažnju da se radi o spiskovima koje smo dobili od devet komisija. Ukoliko građani ostanu nedostupni, nadležni će odrediti njihovog pravnog zastupnika i onda može doći do nepravilnosti. Dakle, prvo kontaktirajte Geodetsku upravu u Bijeljini kako biste im dostavili svoju adresu, a ukoliko se pojave problemi, javite na telefone MIZ Bijeljina.
UPUTSTVA VAKUFSKE DIREKCIJE
Na području RS-a započet je proces implementacije i primjene novog Zakona o premjeru i katastru. Predmetnim zakonom će biti uspostavljene nove zemljišne evidencije, a stare će biti brisane. Do sada su evidencije o vlasništvu vođene u gruntu, a evidencija o posjedu u katastru. Nakon implementacije Zakona postojaće samo katastarska evidencija nekretnina u kojoj će biti objedinjene sve informacije.
Zbog sve većeg interesovanja Bošnjaka o načinu implementacije i samom sadržaju Zakona o premjeru i katastru, Vakufska direkcija putem ovih uputstava želi ukazati na osnovne elemente Zakona, kao i na aktivnosti koje svaki Medžlis ali i Bošnjak općenito mora poduzeti kako bi na adekvatan način zaštitio svoju imovinu.
Vakufska direkcija putem ovih uputstava želi upoznati sve zainteresirane strane koje imaju imovinu na području RS-a da budu maksimalno obazrivi i pripremljeni za primjenu navedenog Zakona. Da bi u potpunosti bili spremni za primjenu Zakona svi oni kojih se tiče ovaj Zakon trebaju:
Pripremiti svu dokumentaciju o svojim nekretninama. Pod dokumentacijom se podrazumjevaju stari i novi zk izvadci, posjedovni listovi, kopije katastarskih planova, rješenja i druge sudske odluke, ugovori o prenosu vlasništva i druga dokumentaciju.
Obići svoje nekretnine i utvrditi granice tih nekretnina, a posebnu pažnju obratiti na poljoprivredna i šumska zemljišta.
Pomno pratiti aktivnosti Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, pratiti oglašavanja izlaganja nekretnina i javnog uvida u katastar nekretnina;
Ukoliko ste u nemogućnosti pratiti izlaganje i učestvovati na istom opounomoćiti stručnu osobu koja će to u Vaše ime uraditi;
Aktivno učestvovati u svim radnjama prilikom izlaganja nekretnina i isticati sve relevantne prigovore u cilju zaštite svoje imovine, direktno u zapisnik;
Oni koji imaju nekretnine, a koje se u zemljišnim dokumentacijama vode na ime drugih osoba, trebaju pratiti izlaganje tih nekretnina jer njima neće biti upućen poziv. Ali, i bez obzira na neupućivanje poziva važno je učestvovati u javnom izlaganju;
Osporiti sva uzurpiranja od strane trećih lica;
Nakon dobijanja rješenja, detaljno analizirati ista, te ukoliko ste nezadovoljni u predviđenom roku obavezno uložiti žalbu;
Ukoliko smatrate da je neophodno, tražite mišljenje stručne osobe koja poznaje ovu problematiku.
Želimo napomenuti da će izlaganje nekretnina raditi Komisija koja će biti formirana za izlaganje u određenim katastarskim općinama. Ta komisija ima tri člana, dva pripadnika srpskog naroda i jedan član pripadnik druga dva naroda. Ukoliko se izlaganje radi na području gdje su vlasnici u većinskom procentu pripadnici bošnjačkog naroda, treći član Komisije će biti iz reda bošnjačkog naroda. Isto je i u slučaju kada se radi o području gdje su pretežno naseljeni pripadnici hrvatskog naroda. Zbog toga je potrebno kandidirati Bošnjaka koji je stručan i koji će dati doprinos u zaštiti i eventualnom sprečavanju otuđenja imovine.
Ovim putem želimo apelovati i djelovati na svijest svih Bošnjaka da se aktivno uključe u sve pripremne i ostale radnje kako bi zaštitili svoju imovinu. Na svaki poziv potrebno se odazvati, aktivno učestvovati u izlaganju i eventualno isticati prigovore.
Svako izlaganje i aktivnosti na implementaciji ovog Zakona će biti objavljeni putem medija i putem zvanične stranice Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (web stranica www.rgurs.org).

Komisija br.1

Dodatni spisak:

1. Suljić (Alija) Mejra

2. Agić Atifa, žena Muharemova

3. Husić (Hajrudin) Sabira

4. Mehić (Hajrudin) Nisad

5. Mehić (Hajrudin) Nihad

6. Mehić (Selim) Kadira

Stari spisak:
1. Berberović (Osman) Fadil
2. Mulaahmetović (Mujo) Hasiba
3. Agić (Zejnil) Mujo
4. Mujaković (Ahmet) Jasmin
5. Aličić (Juso) Bešlaga
6. Begić (Smajo) Hasib
7. Bešić (Osman) Selim
8. Bijedić (Fejzo) Azim
9. Bišanović (Alija) Fikret
10. Vodeničarević (Sadik) Nijaz
11. Vojniković (Suad) Amila
12. Vuković (Mustafa) Avdo
13. Golačević (Mujo) Ramo

Komisija br.2
1. Hrustanović (Ibrahim) Šaha
2. Islamović (Ibrahim) Muhamed
3. Islamović (Muhamed) Esad
4. Muminović (Bekto) Osman
5. Muminović (Bekto) Ramo
6. Muminović (Bekto) Sadik
7. Muminović (Bekto) Subhija
8. Muminović (Meho) Ćama
9. Muminović (Osman) Isak
10. Mustafić (Rešo) Kadrija
11. Hidić (Mehmed) Jusuf
12. Hidić (Mehmed) Mensur
13. Konaković (Mehmed) Remza
14. Kunić (Mehmed) Mejra
15. Hamidović (Šefik) Amir
16. Delić (Asim) Junuz
17. Mujčić (Alija) Salih
18. Jusufović (Smajo) Husejn
19. Jusufović (Smajo) Muhamed
20. Suljagić (Muhamed) Smajo
21. Malodobna Mustafić (Kasim) Naida
22. Mustafić (Hajdin) Admira
23. Mustafić (Hajdin) Amela
24. Petonjić (Ramo) Rabija
25. Mustafić (Hasan) Hajra
26. Hatić (Meho) Nevzeta
27. Šečić (Osman) Mirsada
28. Ibišević (Salko) Šemso

Komisija br.3
1. Bišanović (Senaid) Seniada
2. Bišanović (Smajo) Kadrija
3. Dervišević (Šerif) Šefa
4. Mehić (Hasib) Selman
5. Halilović (Sinan) Mensur
6. Izić (Ramo) Izet
7. Redžić (Ramo) Fikret
8. Redžić (Ramo) Ismet
9. Redžić (Ramo) Izet
10. Ćosić (Ramo) Enisa
11. Hadžisalihović (Ramo) Nevresa
12. Isaković (Ahmet) Samila
13. Uzunović (Ahmet) Mirsad
14. Uzunović (Hasan) Džemila
15. Velagić (Mustafa) Zuhdija
16. Bajrić (Mustafa) Muhamed
17. Bajrić (Mustafa) Husejin
18. Čamdžić (Smajo) Ibrahim
19. Nakičević (Osman) Mirela
20. Ibrahimović (Šaban) Husejn

Komisije br. 4 i br. 5
1. Bektić (Lutvo) Redžo
2. Mrkaljević (Omer) Hamza
3. Mrkaljević (Omer) Mustafa
4. Berberović (Mustafa) Ibrahim
5. Berberović (Mustafa) Ismet
6. Joldić (Ismet) Salih
7. Zulčić (Mustafa) Subhija
8. Bajrić (Rifet) Husein
9. Mrkaljević (Bego) Hazim
10. Vodeničarević Sadka žena Seadova
11. Ikanović (Osman) Ferhat
12. Jusufović (Jusuf) Sulejman
13. Hrustanović (Ramo) Vahdeta
14. Mandžić (Meho) Ešefa
15. Mandžić (Ramo) Amir
16. Mandžić (Ramo) Dahmo
17. Mujić (Ramo) Hava
18. H.Salihović (Sadik) Asim
19. Pašalić (Ahmet) Izeta
20. Pašalić (Ahmet) Ćazim
21. Alić (Alija) Mehmedalija
22. Bubić Rašida
23. Hadžijašarević Zejfa, rođ. Zečević
24. Mrkaljević (Bego) Ramiz
25. Mujkić (Rešid) Osman
26. Mulaosmanović (Avdo) Senada
27. Mulasalihović (Salih) Kahro
28. Mulasalihović (Salih) Mustafa
29. Mundžić (Šemso) Adem
30. Mustafić (Šaćir) Juso
31. Muhić (Adil) Fahrudin
32. Muhić (Zajko) Ibrahim
33. Muhić (Zajko) Rešid
34. Muhić (Jusuf) Fehim
35. Muhić (Jusuf) Omer
36. Mandžić (Ahmo) Bahra
37. Mandžić (Hakija) Omer

Komisija br.6
1. Jusufović (Smajo) Husejin
2. Bajrić (Rifet) Majda
3. Bajrić (Rifet) Galib
4. Halilović (Rifet) Jasmina
5. Avdić (Esad) Rešida
6. Jusufović (Jusuf) Ibrahim
7. Hamzić (Osman) Habiba
8. Čamdžić (Osman) Rašida
9. Muhić (Sulejman) Mehmedalija
10. Korajkić (Osman) Hajrija
11. Šabić (Osman) Faik
12. Hokić (Fazlija) Esad
13. Bečić (Huso) Omer
14. Belagić (Himze) Zahida
15. Čeliković (Muharem) Alija
16. Ćerimović (Zulfo) Zenaid
17. Čerimović (Arif) Hamša
18. Mustafić (Mehmed) Hamid
19. Handžić (Esad) Munira

Komisija br.7
1. Bećirović (Ibrahim) Subhija
2. Islamović (Ibrahim) Senija
3. Islamović (Ibrahim) Suad
4. Islamović (Ibrahim) Sakib
5. Ramić Osman
6. Dukić (Ahmet) Ahmo
7. Dervišević (Ramiz) Kadrija
8. Delić (Zulfo) Šerif
9. Grošić (Omer) Namik
10. Grošić (Omer) Samir
11. Grošić (Bego) Džemila
12. Grošić (Hasan) Alija
13. Grošić (Hasan) Nadina
14. Grošić (Sadik) Hasan
15. Kafedžić (Hasan) Sadika
16. Grošić (Ahmet) Adnan
17. Grošić (Ahmet) Faruk
18. Grošić (Omer) Ohran
19. Golić (Džemal) Esad
20. Vodeničarević (Hasan) Rizah
21. Vedinlić (Ćamil) Meliha
22. Buljubašić (Sadik) Nedim
23. Bogdanić (Šaban) Hasan
24. Bogdanić (Šaban) Šefik
25. Bišanović (Hamza) Suljo
26. Bišanović (Rifat) Satka
27. Berberović (Mehmedalija) Ajša
28. Mujezinović (Džemal) Rizvo
29. Begić (Emin) Bego
30. Arslanović (Ahmo) Rejfo
31. Arslanović (Ekrem) Samir
32. Arslanović (Rejfo) Sead
33. Ferhatović (Rejfo) Ekremina
34. Alić (Rašo) Ejub
35. Bešić (Mujo) Mirsada
36. Čengić (Mujo) Jasmina
37. Osmanbegović (Mujo) Senija
38. Užičanin Džemila, udovica Muje
39. Muminović (Sado) Remzija
40. Muminović (Safet) Begajeta
41. Muminović (Safet) Hazim
42. Muminović (Safet) Izet
43. Mrkaljević (Halil) Fehim
44. Halilović (Salih) Sinan
45. Sprečaković (Hamdija) Ibrahim
46. Mrkaljević (Mujo) Aljo
47. Merić (Osman) Senija
48. Mujić (Safet) Ismet
49. Radmani (Osman) Mevla
50. Smajlović (Osman) Osmo
51. Smajlović (Osman) Sevla
52. Mustafić (Mujo) Ajkuša
53. Hrustembegović (Rifat) Sadik
54. Argiropoulos (Zijah) Hatidža
55. Rašljanin (Zijah) Zlata
56. Jašaragić (Aziz) Aziza
57. Ismić (Latif) Mehmedalija
58. Ibišević (Junuz) Himzo
59. Hamzić (Osman) Izeta
60. Uzunić (Hamid) Ahmet
61. Mrkaljević (Halil) Ferid
62. Trbić (Mehmed) Fadil
63. Tihić (Hasan) Asmir
64. Osmanović (Osman) Hamid
65. Aljić (Asim) Amira
66. Chanas (Zekerijah) Sabira
67. Hodžić (Zekerijah) Samira
68. Vedinlić (Zekerijah) Mirsad
69. Vedinlić (Asim) Amir
70. Vedinlić (Ibrahim) Behija
71. Vedinlić (Zekerijah) Zijad
72. Arslanović (Zahir) Zijada
73. Bardak (Zahir) Zuhra
74. Suljić (Alija) Zahir
75. Aljić (Kemal) Fadila
76. Bećirović (Kemal) Naila
77. Mešanović (Alija) Mehmedalija
78. Nišić (Husein) Refik
79. Dervišević (Muriz) Ademir
80. Jahić (Meho) Mirzana
81. Pilaković (Bećir) Fadil
82. Pilaković (Idriz) Safija
83. Pilaković (Meho) Bećir
84. Nakičević (Osman) Mirela
85. Osmanović (Mehmed) Ibrahim
86. Selimović (Izet) Emir
87. Selimović (Izo) Enver
88. Čolić (Emin) Mehmedalija
89. Hamidović (Fadil) Suad
90. Bišanović (Mujo) Hurija
91. Bišanović (Šefik) Nihad
92. Islamović (Šefik) Nermina
93. Salihović (Šefik) Jasmina
94. Begović (Bećir) Dževida
95. Halilović (Bećir) Sadeta
96. Hamidović (Bećo) Maida

Komisija br.8
1. Avdić (Osman) Abdulah
2. Gurdić (Hamdija) Amela
3. Gurdić (Hamdija) Fikret
4. Krdžić (Hamed) Mustafa
5. Avdić (Osman) Abdulah
6. Jusufović Begija udovica Bege
7. Mehić (Huso) Fatija
8. Skenderi (Omer) Tifa
9. Šišić (Huso) Kada
10. Krdžić (Hamed) Mustafa
11. Krdžić (Mujo) Mejra
12. Nukić (Avdo) Omer
13. Hadžihajdić (Alija) Kadrija
14. Hadžihajdić (Bego) Sadik
15. Musić rođena Ćerimović Šaha
16. Mrkaljević (Agan) Zineta
17. Berberović (Avdo) Bahrija
18. Fazlić (Mujo) Magbula
19. Babić (Ibiš) Šemsa
Komisija br.9
1. Sinanović (Šaban) Abdulah
2. Smajić (Bilal) Omer
3. Hasanović (Ahmet) Hasan
4. Šabić (Ibiš) Vejsil
5. Šačirović (Himzo) Fadil
6. Sarajlić (Husein) Sanela
7. Sarajlić (Husein) Senada
8. Begić (Ahmet) Aiša
9. Begić (Nazif) Sead
10. Begić (Nazif) Senad
11. Begić (Salih) Razija