VAŽNO SAOPŠTENJE POVODOM IBADETA KLANJA KURBANA

VAŽNO SAOPŠTENJE POVODOM IBADETA KLANJA KURBANA

Poštovane džematlije. Pred nama je Kurban-bajram, dan radosti za vjernike, ali i dan u kojem se obavlja ibadet klanja kurbana. Klanje životinje, ovce i goveda, kao kurbana, nije jednako klanju životinje za ličnu upotrebu ili za mesaru, iako i u tim prilikama moraju biti ispoštovane šerijatske norme da bi meso bilo dozvoljeno za upotrebu.

Klanje kurbana je ibadet, izraz naše pokornosti Uzvišenom Allahu i Njemu ugodno djelo. Kao i kod drugih ibadeta, poput namaza, posta i sl., tako i prilikom klanja kurbana moramo povesti računa o formi, tj. načinu kako obavljamo to klanje i šta činimo sa životinjom, mesom, kožom i nastalim otpadom nakon klanja, kako ne bismo zbog pogrešnog postupanja izgubili bereket i vrijednost i kurbana, ali i našeg ibadeta.

Kako se nalazimo u ljetnim danima, temperature su izrazito visoke, moramo biti pažljivi u postupanju sa mesom i kurbanskim kožama, kako ne bi došlo do njihovog propadanja.

Ove godine, na zahtjev Merhameta, neće biti organizovanog prikupljanja kurbanskog mesa za potrebe narodne kuhinje. Naime, Merhamet ne može da obezbijedi neophodne tehničke uslove za kvalitetno zbrinjavanje mesa, kao ni ptrebnu radnu snagu. Stoga, ove godine Islamska zajednica neće vršiti organizovano prikupljanje kurbanskog mesa. Ukoliko neko ipak želi meso kurbana dati za potrebe narodne kuhinje, moći će to učiniti na način da lično organizuje prijevoz i isporuku mesa.

Posebno vas molimo da veliku pažnju posvetite postupanju sa kurbanskim kožama.

KURBANSKE KOŽE NEMOJTE PAKOVATI U NAJLONSKE VREĆE.

Kurbanske kože moraju biti što prije, po mogućnosti odmah nakon guljenja, predate na sabirno mjesto kako bi bile nasoljene i složene. Ovčije kože biće nasoljene na sabirnom mjestu, a vlasnike kurbana u govedima zamolili bismo da prije klanja kurbana preuzmu so na sabirnom mjestu, kako bi koža bila nasoljena prije savijanja.

Kurbanske kože ne smiju biti ostećene u tolikoj mjeri da one kasnije ne mogu biti upotrijebljene. Ovčija koža mora biti rasparana preko stomaka, kako bi se mogla raširiti i sa kože mora biti odstranjeno sve sto se smatra otpadom, poput rogova, papaka, ostataka krvi i sl.

Ove godine kože ce preuzimati predstavnici firme koja je sa Islamskom zajednicom potpisala ugovor o otkupu kurbanskih koža i vršiće odabir i utovar koža na licu mjesta. Kože sa kojima ne bude postupano kao što smo gore naveli, koje budu u prevelikoj mjeri oštećene ili je došlo do kvarenja, tj. truhljenja kože, neće biti preuzete. Kako bismo izbjegli nepotrebne troškove i dodatni posao, molimo vas da postupite po navedenom uputstvu.

Molim Uzvišenog Allaha da nam ukabuli naše predstojeće bajramske ibadete, nama da podari zdravlja i sreće i da u rahatluku provedemo Bajram.

Bajram namaz je u 06:24 sati, a kožice se predaju u vrijeme i na mjesto određeno prema uputama saopštenim na džumanskoj hutbi i na bajramskom vazu.