Zaštita vakufske imovine u MIZ Bijeljina i MIZ Janja

Zaštita vakufske imovine u MIZ Bijeljina i MIZ Janja

www.vakuf.ba

Predstavnici Vakufske direkcije na čelu sa direktorom dr. Senaidom Zajimovićem su 08.05.2018. godine boravili u radnoj posjeti Medžlisu IZ Bijeljina i Medžisu IZ Janja.

Prvi dio radne posjete organiziran je kroz posjetu Medžlisu IZ Bijeljina gdje su se predstavnici Vakufske direkcije susreli sa rukovodstvom Medžlisa IZ Bijeljina Emirom Muslijem, predsjednikom IO Medžlisa i Samirom Camićem, glavnim imamom.

Tema sastanka bila je aktualno stanje vakufske imovine na području Medžlisa IZ Bijeljina sa osvrtom na planove i projekte koje Medžlis IZ Bijeljina planira realizirati u narednom periodu. U tom kontekstu razgovora je bilo o postupcima koji se trenutno vode u cilju zaštite vakufske imovine, postupcima izlaganja prava na nepokretnosti koji se trenutno provode na području određenih katastarskih općina Grada Bijeljina, te o aktvnostima koje se trebaju provesti u narednom periodu kako bi se vakufska imovina zaštitila. Medžlis IZ Bijeljina je započeo sa nekoliko kapitalnih projekata od izuzetne važnosti te je donesen zaključak da će Vakufska direkcija u narednom periodu pružiti svu neophodnu pomoć i podršku Medžlisu IZ Bijeljina u realizaciji tih projekata.

Nakon završetka posjete Medžlisu IZ Bijeljina, upriličena je posjeta Medžlisu IZ Janja. Predstavnici Vakufske direkcije sastali su se sa Husejnom Camićem predsjednikom IO Medžlisa i Omerom Camićem, glavnim imamom. Tema sastanka bila je prije svega zaštita vakufske imovine u postupku eksproprijacije koja se vodi, a odnosi se na uređenje korita rijeke Janje u čijem obuhvatu se nalazi i nekoliko vakufskih čestica.Osim navedenog razgovora je bilo o projektima koji će doprinijeti afirmaciji i unapređenju vakufske imovine.